Over IMAF-Nederland

De afkorting staat voor International Martial Arts Federation Nederland.
Een organisatie voor krijgskunsten, die zich duidelijk onderscheidt van de anderen.

Bij IMAF-Nederland kunt u terecht voor nagenoeg alle disciplines, het is dus niet nodig om lid te worden van meerdere organisaties indien u meerdere sporten beoefent. Verder is er voor de verschillende “stijlvormen” ruimte om daarbinnen (Dan)examens af te leggen, waarbij een duidelijk raamwerk de kwaliteit en vergelijkbaarheid waarborgt.
Leden van IMAF-Nederland zijn ook verzekerd bij de beoefening van hun sport (voorwaarden opvraagbaar).

IMAF-Nederland is aangesloten bij Federatie Ooster Gevechtskunsten (FOG) en is geassocieerd met  L’ École Atemi Ju-Jitsu (EAJJ, France) en de Culturele Judo en Jiu-Jitsu Federatie (CJJF).

IMAF-Nederland activiteiten zijn onder anderen:
– Budostages van kaderstages als voorbereiding op Danexamens, algemene stages.
– Danexamens: Nationale tot en met 4e Dan en Internationaal vanaf 5e Dan.
– Wedstrijden, vooral gericht op de jeugd.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 40119472

 

Bestuur
Voorzitter D. Klok
Secretaris D. Toebes
Penningmeester R. Coolen
 
Ereleden
J. van Willigen (Erevoorzitter IMAF-Europa en IMAF-Nederland)
F. van der Heijden (Erevoorzitter IMAF-Nederland)
C. Buenting (†)
D. Schilder (†)
J. Korzelius
M. Vreugdenhil
J. de Boer (Erevoorzitter IMAF-Nederland)
A. Lé Capitaine
H. Verschuur
C. van der Wal
H. Otten (†)
GB. Dielissen
W. Keuter
H. Toebes
R. Toebes
T. Boerema

Bondsbureau
Postadres  
Secretariaat IMAF-Nederland
Dalweg 21
7122 BB  AALTEN 

Honbu Dojo – Budovereniging Yusei Gachi
Eltensestraat 2
6922 JB  DUIVEN
Telefoon 0316-26 72 71


Commissie Opleidingen
D. Klok 

Commissie Hoger Dancollege [HDC]
J. Korzelius: Hanshi, Erevoorzitter, 10e Dan Tai-Jitsu,9e Dan Nihon-Jujutsu ,8e Dan Karate-Do Wado-Ryu, 8e Dan Judo
R. Coolen: Kyoshi, 6e Dan Judo, 5e Dan Nihon-Jujutsu
D. Klok: Kyoshi, 7e Dan Nihon-Jujutsu

International Master Teachers
Dr. Paul G Hoglund  (Senior advisor)
Giacomo Spartaco Bertoletti  (Senior Master Teacher)
A. La Salandra (Senior Master Teacher)
E. Pariset (Senior Master Teacher)
G. Janssens (Senior Master Teacher)
J. Fricke (Senior Master Teacher)
L. Miliano (Master Teacher)

 

 

Historie

IMAF-Nederland werd opgericht in 1977. Drie prominente heren zijn de grondleggers geweest voor IMAF-Nederland.

M. van Nieuwenhuizen († 1998), de grondlegger van het huidige Ju-Jutsu in Nederland. Hij noemde het Jiu Jitsu. Aan hem is postuum de
8e Dan verleend in deze discipline.

J.D. Schilder 8e Dan Judo (†).

C.N. van den Heuvel 7e Dan (†) Karate-Do alle stijlen.

In 1977 zorgden zij er voor, in samenwerking met Kokusai Budo Renmei (Wereld hoofdkantoor Japan), dat IMAF-Nederland een feit werd.
Onder leiding van de heren J.D. Schilder, J. van Willigen (Algemeen Adviseur), A. Le Capitaine (Secretaris Generaal) en Kokusai Budo Renmei groeide IMAF-Europa uit tot een organisatie die actief was in zeven landen: België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland en Oostenrijk. De geschiedenis van IMAF-Nederland  is daarom direct verbonden met die van IMAF-Europe.

In 1983 werden de statuten voor IMAF-Europa goedgekeurd en ondertekend. Namens Kokusai Budo Renmei tekende de heer S. Sato, in aanwezigheid van Minoru Mochizuki, Yoshio Sugino and Takasue Itoh. Vanaf dat moment was IMAF-Europa een autonome federatie.

Een ander belangrijk feit is dat in 1985 onder leiding van Claude Jalbert, 7e Dan Aikido, in het Zeemanshuis in Antwerpen technische zaken besproken werden, terwijl de Branche directors (vertegenwoordigers landen) over het beleid vergaderden. Dit betekende de scheiding van Budozaken en bestuurlijke zaken. Jan van Willigen had hier een belangrijke bijdrage in.

Met hun uitleg van zaken werden ook de richtlijnen vastgesteld, die later in Papendal werden bekrachtigd.

Als gevolg van onregelmatigheden in Japan ontstond een splitsing, de Kokusai Budo Renmei en de International Federation of Nippon Budo (IFNB). Tijdens het IMAF Wereldcongres in Turijn in 1986 kozen verschillende landen de zijde van de IFNB. Oostenrijk, Denemarken en Frankrijk kozen de zijde van Kokusai Budo Renmei. Nederland, België, Italië, Engeland, Polen, Tsjechië en Hongarije associeerden met de IFNB.
Minoru Mochizuki werd erevoorzitter van de IFNB

In veel landen zijn door de jaren heen een tak van IMAF-Europa en een tak van IMAF-Japan (Kokusai Budo Renmei) naast elkaar blijven voortbestaan. Niet altijd zonder onvrede.
IMAF-Nederland heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een kwalitatief hoogstaande organisatie.

Inmiddels is ook het hogere kader gegroeid en daarmee ook het technische niveau op een steeds hoger plan gekomen. Met de oprichting van een Technische Commissie en College Hogere Dangraden in september 2007, is de jaarlijkse ontwikkeling van een opleidingsplan en een activiteitenagenda, maar ook de correcte uitvoering van de Danexamens belangrijk verbeterd. Met de nationale organisatie van de behandeling van hogere Danexamens, is IMAF-Nederland directer betrokken bij de correcte uitvoering van hogere Danexamens.

Vanwege hun grote verdiensten voor IMAF-Europa en IMAF-Nederland in het bijzonder werden Jan van Willigen (“Mister IMAF”) en Fred van der Heijden benoemd tot erevoorzitter.