Examen procedure

Aanvragen voor deelname aan het Danexamen 1e t/m 4e Dan kan alleen door het invullen van het aanvraagformulier op onze website.

De examens vinden plaats in de Dojo van:
Budovereniging Yusei Gachi Duiven,
Eltensestraat 2, 6922 JB Duiven

De kosten voor een examen 1e t/m 4e Dan bedraagt 65 euro.
Een Herexamen kost 35 euro. U wordt verzocht direct na aanmelden het bedrag over te maken naar:

Banknummer: NL35ABNA0533622441
Ter attentie van: IMAF-Nederland te Duiven
Onder vermelding van: (her)examen Danexamen 2018-2, “UW NAAM”

Hieronder een kort uittreksel van de Algemene DanExameneisen en de procedure voor het aanvragen van een Danexamen. De volledige tekst is na te lezen is ons Algemeen Danexamenreglement. Dit reglement wordt op dit moment geschikt gemaakt voor publicatie op deze website.

Algemeen

Het bestuur van de IMAF-Nederland organiseert twee maal per jaar een nationaal examen voor 1e t/m 4e Dan.
Vanaf de 5e Dan worden de (internationale) examens geregeld en georganiseerd door IMAF-Europe, waarbij het College Hogere Dangraden van IMAF-Nederland belangrijke taken en bevoegdheden toekomen.

Aanvragen en geldigheid

Een kandidaat kan uitsluitend examen doen met toestemming van de door de IMAF-Nederland bevoegde leraar, van de school/vereniging waar de kandidaat geregistreerd staat.

De kandidaat meldt zichzelf aan, voor een 1e tot en met 4e Dan (Her)Examen, middels het formulier op de website van IMAF-Nederland. De leraar zal een kopie van deze aanvraag ontvangen middels een E-mail. Wanneer de leraar niet reageert op deze E-mail vóór het einde van de inschrijfperiode, wordt aangenomen dat hij/zij het eens is met de aanvraag.

Een kandidaat zorgt voor een recente medische verklaring en een machtiging van de ouders of verzorgers, indien de kandidaat minderjarig is.

De volledig ingevulde aanvraag en het verschuldigde examengeld dient direct na aanmelding voldaan te worden en tenminste vier (4) weken voor de examendatum door de CEA (Centrale Examencommissie) ontvangen te zijn.

Deelname aan het examen is uitsluitend mogelijk voor leden die tenminste 2 achtereenvolgende jaren lid zijn van de IMAF-Nederland.

Het IMAF Budopaspoort dient voorzien te zijn van een gelijkende pasfoto en volledig ingevuld en afgetekend te zijn door een door IMAF-Nederland erkende leraar wat betreft alle Kyu-graden en dient voor wat betreft behaalde Danexamens afgetekend te zijn door de voorzitter van de Danexamencommissie.

Toestemming tot het doen van examen is twee jaar geldig en dient hierna opnieuw bij de CEA  te worden aangevraagd.

De school of vereniging waarvan de kandidaat en zijn of haar leraar lid zijn dient aangesloten te zijn bij de IMAF-Nederland en mag geen betalingen verschuldigd zijn bij de IMAF-Nederland.

Voor 5e Dan en hoger gelden bijzondere richtlijnen.

Aanvraag Danexamen via het internet

Algemeen
Aanvragen voor Danexamens worden door de kandidaten zelf gedaan via het internet op de website van IMAF-Nederland.
Met een rekenvoorbeeld wordt duidelijk gemaakt hoe de wachttijd regeling werkt.

Procedure
Alleen via het formulier op de website is het mogelijk een examenaanvraag in te dienen.
De examenaanvraag wordt alleen dan in behandeling genomen als het volledig ingevulde examenformulier en de betaling van het verschuldigd examengeld is ontvangen. De datum waarop het verschuldigde examengeld is ontvangen zal als inschrijfdatum worden gehanteerd.
De inschrijving sluit vier (4) weken voor examendatum. De mogelijkheid voor een aanvraag wordt na de sluitingsdatum geblokkeerd.
Een kopie van deze aanvraag zal worden verstuurd naar de examencommissie en de leraar.

Uiterlijk drie (3) weken voor examendatum, wanneer alles akkoord is bevonden (na controle door de penningmeester en de examencommissaris nodigt de examencommissaris via een e-mailbericht de kandidaat en zijn/haar leraar uit voor het examen. Een kopie (Cc:) van de uitnodiging gaat naar alle bestuursleden.

Rekenvoorbeeld wachttijd:
Wanneer men examen wilt doen voor 2e Dan geldt een wachttijd van minstens 2 jaren.
Daarbij geldt dat er bij IMAF-Nederland per jaar 2 examen momenten zijn: voorjaar (mei) en najaar (november).

Voorbeeld:
Een Budoka behaalde zijn/haar 1e Dan in november 2012, het examen voor 2e Dan mag dan pas plaatsvinden vanaf voorjaar 2015. Een Budoka die zijn/haar 1e Dan behaalde in het voorjaar van 2013, mag pas examen doen voor de 2e Dan vanaf najaar 2015.
Wanneer bij aanvragen onduidelijkheid is, ten aanzien van wachttijd, duur lidmaatschap, dan beslist het hoofdbestuur. Hierbij geldt een termijn van uiterlijk 3 weken voor de examendatum.

Verdere info: secretaris@imaf.nl