Blog

    Pagina  1 van 4    

28
Mar 2018

​Zondag 18 maart jongstleden waren we te gast te Ede in de Dojo van Nico Herbert in het kader van Budo-on-Tour.

Onder leiding van diverse hoog gekwalificeerde sensei werd er getraind in:
Iaido
Judo
​Nihon jujitsu
​Karate


Uiteraard ontbrak in de dojo van de meervoudig wereldkampioen het Brazilian jiujitsu niet.
Veel verschillende budovormen waar IMAF zich als organisatie sterk voor maakt.
Dat de animo groot was bleek wel doordat de geplande einde training met een klein uurtje werd overschreden. Dankjewel Dojo Herbert voor de organisatie van deze interessante zondag!

lees meer...
31
Jan 2018

Volgens de traditie wordt de Nieuwjaarsstage van IMAF-NEDERLAND eind januari georganiseerd. Zo ook dit jaar. In de Sportschool van Henny Pleizier in Amsterdam-Z.O. vonden de deelnemers aan deze stage onderdak. Een prachtige locatie die ruimte bood aan een groot aantal deelnemers.

Met een welkomstwoord en de wensen voor een goed 2018 opende de Voorzitter van IMAF-Nederland, Dirk Klok, de stage. Van het Bestuur was tevens aanwezig Rolf Coolen. De zuster organisaties WFKN en CJJF Budo werden vertegenwoordigd door Jef Smoor resp. Marco van Dijke.  De deelnemers konden kiezen uit vier disciplines, t.w.: Aikido, Shotokan-Karate, Jiu Jitsu en Tai Jitsu (Hanbo-Jitsu). De docenten waren Robert Antes, Dave Porcelijn, Marco van Dijke, Wim Stroet en Cor Brouwer.

Ook dit keer was de sfeer uitstekend te noemen. Gelijkgestemde Budoka  namen met grote inzet en enthousiasme deel aan de Budo-kunsten, die door de docenten, t.w. Robert Antes, Dave Porcelijn, Marco van Dijke, Wim Stroet en Cor Brouwer, werden onderwezen.

Na afloop van de stage werd onder het genot van een hapje en drankje de zeer geslaagde Nieuwjaarsstage afgesloten.

Het Bestuur van IMAF-Nederland bedankt alle deelnemers voor hun deelname aan deze stage en ziet met vertrouwen het jaar 2018 tegemoet.

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S

lees meer...
9
Dec 2017

In Nederland is sinds korte tijd belangstelling voor het Kodokan judo. Die belangstelling is hoofdzakelijk ontstaan vanwege het feit dat er kata wedstrijden worden gehouden, die op internationaal niveau beoordeeld worden volgens de normen van de Kodokan. Het zal echter ook goed zijn als de waarden en normen van Kodokan judo volledig worden onderkend in de toekomst.

lees meer...
26
Nov 2017

Op 19 november waren de nationale Dan-Examens Karate-do in Duiven. De vier kandidaten hebben de kennis en kunde getoond onder toeziend oog van Cees van der Wal, Joop Draaijer, Dave Porcelijn en Wally Keuter. Alle kandidaten zijn geslaagd, gefeliciteerd!

lees meer...
26
Nov 2017

Zondag, 19 november jongstleden, was het D-Day voor een groot aantall Jitsuka en één Judoka.
Op deze datum werden de halfjaarlijkse danexamens van IMAF-Nederland georganiseerd. Als locatie
was van de Dojo van Sportschool De Bijl in Spijkenisse gekozen, aangezien een grote afvaardiging
Jitsuka uit Spijkenisse en omstreken afkomstig was. Normaliter wordt voor de examens de Honbu-
Dojo in Duiven gebruikt.

lees meer...
26
Nov 2017

Op zaterdagmiddag 18 november was het eerste IMAF Kids Budo Festijn. Initiatiefnemers waren Sensei Robert Starreveld van Osorezu Dojo en Donny Toebes van IMAF-Nederland. Kinderen in een leeftijd van 7 tot 14 jaar konden deelnemen aan de stage. Het doel was kennis te maken met Judo, Karate en Jiu-Jitsu.

lees meer...
15
Nov 2017

De laatste danstage voorafgaande aan de dan-examens op 19 november aanstaande werd op
zondag, 12 november jongstleden in Hoorn georganiseerd. Plaats van handeling was het
Sportinstituut Frits van der Werff.

lees meer...
9
Nov 2017

Zondag, 5 november 2017, zal in de annalen van IMAF-Nederland met grote letters worden gememoreerd. Op deze dag vierde IMAF-Nederland haar 40-jarig jubileum! Aan deze gebeurtenis kon dus niet onopgemerkt voorbij worden gegaan.

lees meer...
18
Oct 2017

Op zondag was de IMAF Nihon Ju Jitsu danstage in Hoorn.

lees meer...
18
Oct 2017

Na het welkomstwoord van Rolf Coolen, beet Wim Stroet het spits af met de warming up. Na de warming up ging Wim door met de deelnemers met verdedigen tegen pakkingen aan de hand. Na ruim een uur getraind te hebben was het even tijd om te pauzeren.


Na de pauze was er keuze uit: karate olv Cees vd Wal, aiki jujutsu door Cees de Jongh, Nihon JuJutsu algemene technieken Wim Stroet en Nihon JuJutsu examen vragen door Rolf Coolen. Om één uur was iedereen wel klaar en moe, zodat we na de gezamenlijke afsluiting huiswaarts keerden.

lees meer...

    Pagina  1 van 4