Blog

Verslag nieuwjaarsstage 2018
Wednesday 31 January 2018

Volgens de traditie wordt de Nieuwjaarsstage van IMAF-NEDERLAND eind januari georganiseerd. Zo ook dit jaar. In de Sportschool van Henny Pleizier in Amsterdam-Z.O. vonden de deelnemers aan deze stage onderdak. Een prachtige locatie die ruimte bood aan een groot aantal deelnemers.

Met een welkomstwoord en de wensen voor een goed 2018 opende de Voorzitter van IMAF-Nederland, Dirk Klok, de stage. Van het Bestuur was tevens aanwezig Rolf Coolen. De zuster organisaties WFKN en CJJF Budo werden vertegenwoordigd door Jef Smoor resp. Marco van Dijke.  De deelnemers konden kiezen uit vier disciplines, t.w.: Aikido, Shotokan-Karate, Jiu Jitsu en Tai Jitsu (Hanbo-Jitsu). De docenten waren Robert Antes, Dave Porcelijn, Marco van Dijke, Wim Stroet en Cor Brouwer.

Ook dit keer was de sfeer uitstekend te noemen. Gelijkgestemde Budoka  namen met grote inzet en enthousiasme deel aan de Budo-kunsten, die door de docenten, t.w. Robert Antes, Dave Porcelijn, Marco van Dijke, Wim Stroet en Cor Brouwer, werden onderwezen.

Na afloop van de stage werd onder het genot van een hapje en drankje de zeer geslaagde Nieuwjaarsstage afgesloten.

Het Bestuur van IMAF-Nederland bedankt alle deelnemers voor hun deelname aan deze stage en ziet met vertrouwen het jaar 2018 tegemoet.

KLIK HIER VOOR DE FOTO'S